Byggaktörer

Här hittar du information om vilka byggaktörer som är med och skapar Östra Sala backe.

Byggaktörer etapp 1

ByggVesta AB 
ByggVesta AB:s webbplats

Hauschild + Siegel Architecture AB
Hauschild + Siegel Architecture AB:s webbplats

Järntorget Bostad AB
Järntorget Bostad AB:s webbplats

Svenska Vårdfastigheter AB
Svenska vårdfastigheter AB:s webbplats

TB Bostad Öst
TB Bostad Öst AB:s webbplats

Veidekke Bostad AB
Veidekke Bostad AB:s webbplats

Wallenstam AB
Wallenstam AB:s webbplats

Åke Sundvall Byggnads AB 
Åke Sundvall Byggnads AB:s webbplats

 

 

Byggherrar i etapp 1