Bostäder & verksamheter etapp 1

I etapp 1 byggs fyra kvarter. Kvarteren ska innehålla bostäder i olika former, ett vård- och omsorgsboende, en förskola och handelslokaler.

Arkitekturen i kvarteren kommer att vara lekfull och innovativ med nutida och nyskapande byggnader, tre till sju våningar höga. Utformningen ska variera både inom och mellan kvarteren, därför har flera byggaktörer fått dela på varje kvarter. I etapp 1 är åtta byggaktörer, åtta arkitekter och tre landskapsarkitekter inblandade.

Se vilka som är byggaktörer i etapp 1.

650 nya bostäder

Ungefär 650 nya bostäder byggs under den första etappen. Bostäderna utgörs av hyresrätter och bostadsrätter, i form av flerfamiljshus, radhus och radhusvåningar i flerfamiljshus.

Vård- och omsorgsboende, skola och handelslokaler

Under etapp ett byggs även en förskola med fyra avdelningar och ett vård- och omsorgsboende. Båda byggs av Svenska Vårdfastigheter AB. Förskolan ska ligga på vård- och omsorgsboendets bottenvåning.

I varje hörn mot Fyrislundsgatan ska det finnas minst 50 kvadratmeter handelslokaler. Med handeI menas köp och försäljning av varor och tjänster för allmänheten. Det kan också vara service i form av till exempel bank, resebyrå och restaurang.

Så ser byggnaderna ut

Så här ser några av byggnaderna ut. Vissa av dem är redan färdiga medan andra fortfarande byggs. Bilderna kommer från respektive byggaktör.

Wallenstam AB

Wallenstam i etapp 1

Veidekke Bostad AB

Ett lägenhetshus

Hauschild + Siegel Architecture AB

Ett lägenhetshus

Järntorget Bostad AB

Ett lägenhetshus

TB Bostad Öst

Ett kök